Centrale wentylacyjne z płytowym wymiennikiem ciepła

Centrale wentylacyjne z płytowymi wymiennikami ciepła zapewniają najlepszą efektywność energetyczną przy średnich temperaturach zimowych w naszym klimacie (+10 do -5°C). Przy niższych temperaturach zewnętrznych wymagana jest ochrona cieplna (ogrzewanie grzejników, zmniejszenie przepływu powietrza dolotowego). Centrale wentylacyjne z płytowymi wymiennikami ciepła z wysokim odzyskiem energii nie wymagają dodatkowego ogrzewania. Wentylatory wentylacyjne mają nieco niższy odzysk energii, ale wymagają mniej energii do ochrony cieplnej. Ze względu na niski odzysk energii powietrze nawiewane musi być podgrzewane. Obrotowe wymienniki ciepła uniemożliwiają wentylację kilku pomieszczeń tym samym urządzeniem w kompleksach mieszkalnych, ponieważ strumienie powietrza nawiewanego i wywiewanego częściowo się mieszają. Obrotowe wymienniki ciepła mogą częściowo zwracać wilgoć zawartą w powietrzu wywiewanym do powietrza nawiewanego. Ponieważ sprawność obrotowego wymiennika ciepła w dużej mierze zależy od elementów sterujących obrotowym wymiennikiem ciepła.

Zaszufladkowano do kategorii Dom | Dodaj komentarz